ขึ้นทะเบียนต่างด้าว เเรงงานต่างด้าว ทำบัตรต่างด้าว

✓ ขึ้นทะเบียนต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา

นำเข้าแรงงาน MOU ลาว พม่า กัมพูชา (แรงงานใหม่)

นำพาแรงงานเดิมกลับไปทำ MOU ลาว พม่า กัมพูชา

ทำพาสปอร์ต CI (เล่มเขียว)

ทำพาสปอร์ต CI (เล่มเขียว) เปลี่ยนเป็นเล่มเเดง

ทำพาสปอร์ต PJ (เล่มแดง) ไม่ต้องกลับประเทศ

ต่อ ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ วีซ่า (VISA)

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) MOU ครบ 2 ปี และ 4 ปี

รับดำเนินการทำบัตรชมพู ทำบัตรต่างด้าว

รายงานตัว 90 วัน ที่ ตม.

>>>เปิดแล้ว!! ทำพาสปอร์ตสัญชาติเมียนมา(เล่มเขียว) สำหรับผู้ที่มีบัตรชมพู เพื่อทำงานต่อในประเทศไทยโดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง

กลุ่มแรงงานต่างด้าว ที่สามารถทำได้ มีดังนี้

1.แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาผู้ที่ถือบัตรใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อเข้าศูนย์ทำพาสปอร์ต CI
1. พาสปอร์ต(CI)เล่มเก่า
2. สำเนาใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู)
3. รูปถ่าย 1นิ้วครึ่ง จำนวน 3รูป
4. บัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านฝั่งเมียนมา
 เอกสารนายจ้าง
1. หนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง
3. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง

ขั้นตอนการทำหนังสือรับรองสถานะบุคคล CI เพื่อที่จะทำบัตรต่างด้าว

1. นำเอกสาร หนังสือรับรองสถานะบุคคล CI เล่มเก่า มายื่นเพื่อจองคิว
2. นัดหมายเพื่อมาถ่ายรูปทำ หนังสือรับรองสถานะบุคคล CI ใหม่
3. รับหนังสือรับรองสถานะบุคคล CI ใหม่

«การเตรียมเอกสาร»

>>>สิ่งที่จะได้รับสำหรับการขึ้นทะเบียนต่างด้าวของเเรงงานต่างด้าว เพื่อที่จะได้รับบัตรต่างด้าว

1.พาสปอร์ต CI (เล่มเขียว) อายุ 5 ปี

2.วีซ่าทำงานอายุ 1 ปี 

3.ย้ายตราวีซ่าจากพาสปอร์ตเล่มเก่าสู่เล่มใหม่

“ทำกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงาน ไว้ใจได้ 100% สบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้าง”

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ธนมิตร(ไทยแลนด์) จำกัด เลขที่ใบอนุญาต 0170/2562

ปรึกษาฟรี  ขึ้นทะเบียนต่างด้าว เเรงงานต่างด้าว ทำบัตรต่างด้าว

‼️ 📲 095-5411999 (คุณเฟม)

‼️ 📲 081-9395199 (คุณนก)

«ประวัติของเรา»

คุณชุติญา เชาว์รังษี (คุณนก) / ผู้บริหารงาน

«บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ธนมิตร(ไทยแลนด์) จำกัด»

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0745555002053 โดย คุณชุติญา เชาว์รังษี มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในด้านบริการเอกสารแรงงานต่างด้าว และการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามระบบ MOU 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว กัมพูชา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมง โดยบริษัทมีชื่อเดิมว่า บริษัทจัดหางาน ซีโอเจ พาส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และได้ดำเนินการขออนุญาตขึ้นทะเบียนเป็น”บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ”เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 พร้อมกับวางเงินสดค้ำประกันเป็นจำนวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) กับทางอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพื่อการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โปร่งใส และรับผิดชอบอย่างแท้จริง ทางบริษัทเรามีระบบการทำงานที่ฉับไวรวดเร็ว มีคุณภาพ เราจึงได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ดีที่สุด ของเว็บไซต์  topbestbrand.com ท่านจึงสามารถไว้วางใจในบริการของเราได้เสมอ

ใบอนุญาตจัดหางาน

หน้า นจ อัพเดท

«สำนักงาน»